Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Werkwijze

Geschied- en heemkundige activiteiten worden binnen Heemkunde Vereniging Klimmen alléén (solo) of in teamverband (projectgroep, werkgroep) uitgevoerd. Bepalend hierbij zijn onder meer de soort activiteit, de omvang van de activiteit. het tijdbestek waarbinnen een activiteit moet worden uitgevoerd en de persoonlijke voorkeuren van de betrokken leden.
In alle gevallen biedt Heemkunde Vereniging Klimmen een omgeving waarin gelijkgestemden een beroep op tal van archieven en expertises kunnen doen en elkaar kunnen ondersteunen en enthousiasmeren.

© Heemkunde Vereniging Klimmen