Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Videoarchief

Het aantal video’s over onderwerpen binnen het werkgebied van Heemkunde Vereniging Klimmen is nog beperkt, maar verwacht wordt dat dit in de toekomst fors gaan stijgen. Een kopie van (een deel van) een video is immers snel, gemakkelijk en tegen geringe kosten te maken. Bekeken wordt hoe de video’s voor de toekomst veilig gesteld kunnen worden en hoe ze zo ontsloten kunnen worden dat onderwerpen straks snel en gemakkelijk terug te vinden zijn. Bewegende beelden met geluid gaan zo in toenemende mate deel uit maken van het erfgoed van Klimmen.

Klik hier voor een overzicht van ons videoarchief!

© Heemkunde Vereniging Klimmen