Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Bestuur

Het bestuur van Heemkunde Vereniging Klimmen bestaat uit zes personen.

• Voorzitter: Johannes graaf d’Ansembourg (externe contacten)
• Secretaris: Hary van Aken
• Penningmeester: Hay Gielkens
• Bestuurslid: Jan Hendriks (archief)
• vacature: n.n. (verenigingslokaal)
• vacature: n.n. (werkgroepen)

© Heemkunde Vereniging Klimmen