Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Activiteiten

Het hoofddoel van Heemkunde Vereniging Klimmen is het vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Klimmen en directe omgeving, het stimuleren daarvan én het toegankelijk maken van de vergaarde kennis voor een breed publiek.

Heemkunde Vereniging Klimmen tracht dit doel te bereiken door:

• Het opbouwen, beheren en uitbreiden van een archief.
• Het uitgeven van publicaties van historische aard.
• Het organiseren van tentoonstellingen.
• Het houden van lezingen en studiebijeenkomsten.
• Het geven van voorlichting over geschied- en heemkundige onderwerpen.
• Het organiseren van een maandelijkse inloopavond.
• Het organiseren van excursies in- en buiten het werkgebied naar objecten van historische aard.
• Het samenwerken met de overheid en instellingen ter bescherming van objecten van geschiedenis, folklore en heemkunde.
• Het samenwerken met soortgelijke verenigingen en organisaties.

© Heemkunde Vereniging Klimmen